ACTIVE IMPLANTS

משרדי חברת ACTIVE IMPLANTS משתרעים על פני קומה
אחת ומשלבים עיצוב מודרני ו'הייטקיסטי' לצד שימוש בחומרים חמים וטבעיים, היוצרים סביבת עבודה מרעננת, אסתטית ודינמית.

אדריכלות: מאיה אלעזר
פיקוח: JLL
צילום: עוזי פורת

אדריכלות: מאיה אלעזר  |  פיקוח: JLL
צילום: עוזי פורת