BOTTOMLINE

פרויקט תיאום תכנון ביצוע למשרדי חברת BOTTOMLINE
המשתרעים על פני 1,500 מ"ר בקומה אחת ומשלבים בתוכם חללים שיתופיים ופרטיים באיזון מדויק.

אדריכלות: הדס מקוב
פיקוח: ידע הנדסה
צילום: יואב פלד

אדריכלות: הדס מקוב  |  פיקוח: ידע הנדסה
צילום: יואב פלד