PLAYTIKA

א.וייס מבצעת עבור חברת PLAYTIKA פרויקטים רבים ומגוונים,
במצטבר ובהיקף של כ- 14,000 מ"ר.
משרדי החברה מאופיינים בעיצוב מודרני, הייטקיסטי,
השואב מוטיבים מעולמות החברה.

אדריכלות: סתר אדריכלים, רם גולדברג, רואי דוד
פיקוח: י. בנדל ניהול פרויקטים, מעוף I.T.A ניהול ופיקוח
צילום: איתי בנית

אדריכלות: סתר אדריכלים, רם גולדברג, רואי דוד
פיקוח: י. בנדל ניהול פרויקטים, מעוף I.T.A ניהול ופיקוח
צילום: איתי בנית