PALO ALTO

פרויקט תכנון תיאום ביצוע למשרדי חברת פאלו אלטו,
המשתרעים על כ-2500 מ"ר לאורכן של קומות 34-35.

אדריכלות: שירלי זמיר
פיקוח: ירון לוי 
צילום: יואב פלד

אדריכלות: גרין האוס  |  פיקוח: י.בנדל ניהול פרויקטים
צילום: איתי אבירן