MICROSOFT

חברתנו ביצעה עבור חברת MICROSOFT
פרויקטים רבים ומגוונים, במצטבר ובהיקף של כ- 9,000 מ"ר בחיפה
וכ- 6,000 מ"ר בהרצליה.

אדריכלות: סטודיו STUDIO BA , אירית גרינברג פיקוח: י. בנדל ניהול פרויקטים צילום: איתי סיקולסקי

אדריכלות: סטודיו STUDIO BA , אירית גרינברג  |  פיקוח: י. בנדל ניהול פרויקטים
צילום: איתי סיקולסקי