EARNIX

משרדי חברת Earnix המשתרעים על כ-2,000 מ"ר בשתי קומות בבניין אטריום ברמת גן

אדריכלות: שירלי זמיר
פיקוח: איטר הנדסה וניהול פרויקטים (אבישי איטר וערן שרף)
צילום: יואב פלד

אדריכלות: שירלי זמיר
פיקוח: איטר הנדסה וניהול פרויקטים (אבישי איטר וערן שרף)
צילום: יואב פלד