BROADCOM

חברת BROADCOM הבינלאומית הונפקה בבורסה בשנת 1998,
מוגדרת כחברת טכנולוגית בתחום התקשורת ומועסקים בה כ11,000 עובדים ב15 מדינות בעולם, מהם כ8000 בישראל. משרדי החברה בישראל ממוקמים ביקום ופרושים על פני שתי קומות בשטח כולל רחב של 5,500.

אדריכלות: סתר אדריכלים
צילום: עוזי פורת

אדריכלות: סתר אדריכלים
צילום: עוזי פורת